Δηλώστε συμμετοχή στο Σεμινάριο ProAgriCulture Erasmus+ Νεολαία

Δηλώστε συμμετοχή στο Σεμινάριο ProAgriCulture Erasmus+ Νεολαία

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής (Fifty – Fifty) διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης (training course) με τίτλο «ProAgriCulture: ενεργοποίηση των νέων προς την επαγγελματική Γεωργία» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Νεολαία. Η βασική ιδέα του training course είναι η παρατήρηση ότι υφίσταται