Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής, με διακριτικό τίτλο FiftyFifty, ως Συντονιστής Εταίρος του Έργου «Youth Entrepreneurial Learning in the Area of FashionE.L.A. », το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας, προσκαλεί νέους και νέες που εργάζονται στον τομέα της Νεολαίας (Youth Workers), να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να συμμετέχουν στη Βασική Δράση του Έργου (Πρόγραμμα Κατάρτισης), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 17 έως τις 25 Μαΐου 2017.

Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων

 1. Άτομα που εργάζονται στον τομέα της υποστήριξης νέων, ηλικίας 22 έως 35 ετών,
 1. Ενασχόληση με τους νέους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  • Εργαζόμενοι σε οργανώσεις με Ομάδα στόχου τους νέους,
  • Εργαζόμενοι σε υπηρεσίες τοπικών και περιφερειακών αρχών με εστίαση τους νέους,
  • Εργαζόμενοι στον τομέα της μόδας που θέλουν να ασχοληθούν με τους νέους,
  • Άτομα που συμμετέχουν σε δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικού πνεύματος των νέων,
 1. Επαγγελματική εμπειρία:
  • 0 ως 2 έτη
  • 2 ως 5 έτη
  • 5 ως 10 έτη
  • 10 έτη +,
 1. Γνώση της αγγλικής γλώσσας βάσει του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες , τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο:
  • Καλή γνώση επιπέδου Β1 – Β2
  • Πολύ καλή γνώση επιπέδου C1 – C2,
 1. Γνώση Χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου:
  • Βασικός χρήστης
  • Ανεξάρτητος χρήστης
  • Έμπειρος χρήστης
 1. Ανάγκες και κίνητρα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης,
 1. Πλάνο μελλοντικών ενεργειών στα πλαίσια αξιοποίησης της γνώσης που θα ληφθεί από το Πρόγραμμα Κατάρτισης.

Από τους ενδιαφερόμενους θα επιλεχθούν 7 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την Πρόσκληση πατώντας εδώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_YOUTH WORKERS και να υποβάλλουν συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής (Παράρτημα Ι), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙ), έως τις 30 Απριλίου 2017, ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων: www.fifty-fifty.gr & www.ela-fashion.eu ή στο email info@fifty-fifty.gr & lisa@fifty-fifty.gr

 

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+

Πρόσκληση Δήλωσης Συμμετοχής στο Έργο «Youth Entrepreneurial Learning in the area of Fashion – E.L.A.»
Ετικέτες: