Το έργο «Youth Entrepreneurial Learning in the Area of Fashion» – E.L.A. στο οποίο το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, εγκρίθηκε προς υλοποίηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Youth. Οι Εταίροι του έργου είναι ο Οργανισμός Cisme από την Ιταλία και ο Οργανσμός PINA από τη Σλοβενια.

Το έργο αφορά την ενδυνάμωση των νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μόδας και η υλοποίηση του θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2017. Βασική Δράση του είναι η υλοποίηση ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτιστης Επιχειρηματικής Γνώσης στον τομέα της Μόδας, με τη συμμετοχή νέων από τις χώρες των εταίρων.

 

Για τη χώρα μας, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία» έχει οριστεί το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Eνωσης Erasmus+

 

 

 

 

Νέο Έργο Erasmus+ Youth για το Fifty – Fifty