Νέο Έργο Erasmus+ Youth για το Fifty – Fifty

Νέο Έργο Erasmus+ Youth για το Fifty – Fifty

Το έργο «Youth Entrepreneurial Learning in the Area of Fashion» – E.L.A. στο οποίο το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, εγκρίθηκε προς υλοποίηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Youth. Οι Εταίροι του έργου είναι ο