Η κοινωνική καινοτομία τυγχάνει ευρείας αποδοχής και μπορεί να καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όταν έχει διακριτό ρόλο και στηρίζεται σε καρποφόρες ιδέες για την κοινωνία.