Κάνουμε πράξη νέες ιδέες που απαντούν σε κοινωνικές ανάγκες, στις οποίες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν οι παραδοσιακές πολιτικές και η αγορά.