Πιστεύουμε στη εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μέσω των κατάλληλων ενεργειών που θα ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες.